Produkter


Fotoware - smarta bildflöden från produktion till arkiv
Ett moduluppbyggt flöde/arkivsystem som på ett automatiserat men säkert sätt hanterar dina bilder fram till arkivering. Integration med QuarkXpress gör att bildrepro kan beställas från monterad bild. Modulen ColorFactory sköter all färghantering - givetvis med ICC-profiler. Bilder är åtkomliga via webbläsare. Nytt är arkivering av obegränsat antal bilder med Cluster Commander. Nu kan bilder finnas spridda över flera platser men sökning sker från ett ställe. Windows NT är motor och klienterna är både Mac och PC.
Kontakta oss för mer om bildflöden.

Page Director - produktfamilj för layout och smarta arbetsflöden
En av de mest framgångsrika produkterna för hantering, planering och automatisering av dags- och veckotidningsproduktion från Managing Editor Inc. Funktioner som omfångsplanering, sektionering och zoning, färghantering, presskonfiguration och utskjutning av textsides- och eftertextannonser. Produkterna förbättrar planering och arbetsflöde för både små och stora tidningar och tidskrifter.
Page Director-familjen omfattar ALS, ALS for Magazines, CLS och AdForce: